Y tîm

Daw ein tîm rhyngddisgyblaethol ag arbenigwyr o fri rhyngwladol yng Nghymru at ei gilydd sydd ag arbenigedd moleciwlaidd penodol, ehangder o wybodaeth yn y gwyddorau dŵr a dŵr gwastraff, a mynediad at y seilwaith diweddaraf. Gyda’n gilydd, ein nod yw mynd i’r afael â her mawr halogiad COVID-19 nawr, gydag effaith uniongyrchol a risg sefydlu isel.

‘Bydd yr arbenigedd Cymreig yn gwneud cyfraniad pwysig i’r prosiect monitro dŵr gwastraff arfaethedig ar draws y DU. Bydd yn cryfhau perthnasoedd cydweithredol pwysig fydd yn fuddiol i ni ar gyfer COVID-19 ac o bosibl glefydau trosglwyddadwy eraill yn y dyfodol.’

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS

Y Tîm Rheoli Craidd

Yr Athro David Jones (Prifysgol Bangor) 

Yr Athro Andrew Weightman (Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Biowyddorau/Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd)

Yr Athro Tony Harrington (Dŵr Cymru Welsh Water)

Dr Thomas Connor (Iechyd Cyhoeddus Cymru)


Y Tîm Gweithredu

Yr Athro Isabelle Durance (Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd)

Yr Athro James McDonald (Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Naturiol)

Yr Athro Peter Kille (Ysgol y Biowyddorau/Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd)

Dr Shelagh Malham (Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau’r Môr)

Dr Tomasz Jurkowski (Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd)

Dr Devin Sapsford (Ysgol Peirianneg/Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd)

Dr Kata Farkas (Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Naturiol)

Yr Athro Owen Jones (Ysgol Mathemateg/Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd)