Croeso!

Prosiect cydweithredol rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Dŵr Cymru yw’r prosiect Goruchwylio Dŵr Gwastraff.
Mae’n dod â thîm rhyngddisgyblaethol o arbenigwyr at ei gilydd i fonitro lefelau COVID-19 mewn dŵr gwastraff ar draws Cymru.